Fazeri nimi ei vaja lähemat tutvustust. Kõik koolilapsed teavad, et see tähendab suussulavat šokolaadi, on see siis Geiša, Fazeri sinine või midagi muud. Kevadeks on pakkuda Fazeri külastuskeskusesse ekskursioonideks järgmised ajad:

Aprillis 4.04,  18.04 ja 30.04
Juunis 04.06,  7.06, 10.06 ja 12.06.
Head maiustamist!