Setode etniline ja lingvistiline rühm asustab Kagu-Eesti ja Loode-Venemaa ala ja nende kultuur arenes välja seguna ida- ja läänepoolsetest kultuuridest (katõ ilma veere pääl). Piiriala staatus on andnud võimaluse säilitada oma keel, elustiil, toit ja rahvarõivad